געש מוצרי תאורה בע"מ
פס צבירה תלת פאזי בטכנולוגיית DALI, מתאים להתקנה חיצונית “על הטיח” או בתליה ע"י כבלים (יש להזמין בנפרד) או דגם להתקנה שקועה בתקרה.