געש מוצרי תאורה בע"מ

פס צבירה תלת פאזי,  מתאים להתקנה חיצונית “על הטיח” או בתליה ע"י כבלים (יש להזמין בנפרד) או דגם להתקנה שקועה בתקרה.