געש מוצרי תאורה בע"מ

גוף תאורה הייביי בעל פרופיל נמוך ובדרגת אטימות  IP54.מיועד להארת אולמות, מפעלים ומחסנים, בפרט למחסנים בעלי מעברים סטנדרטים (3 מטרים רוחב לערך).
להתקנה חיצונית.

מוצרים
מק"ט
שם הדגם
שטף אור
הספק גוף
54BP404
15,500Lm
129W