געש מוצרי תאורה בע"מ

RP - הדור הבא של שליטה ובקרה בתאורת חירום

מערכת אלחוטית חדשה לשליטה ובקרה בגופי תאורת חירום. מתוצרת חברת RP-Technik, גרמניה. מערכת השליטה כוללת בתוכה, כיבוי והדלקה ברמת גוף בודד או קבוצת גופים, מיפוי הגופים ברמת קומה שלמה וניטור אותו רדיו. המערכת עובדת על גלי רדיו בערוץ תקשורת נפרד ללא הפרעות ועם טווח שליטה גדול.

יתרונות המערכת:

  • התקנה פשוטה - אין צורך בחיווט ייעודי למערכת.
  • בדיקה מרחוק של המערכת וחיווי על תקלות מפשטת את תהליכי הבדיקה והתחזוקה.
  • חיבור לספק כוח סטנדרטי 230V.
  • המערכת תורמת לחסכון באנרגיה.
  • גמישות מקסימלית - ניתן למקם את השלטים על פי הצורך בכל מקום בחלל ובהתאם לתקנים.
  • נדרש חיבור ראשי בלבד (Main connection).
  • חיבור של עד 200 גופים למערכת אחת.