געש מוצרי תאורה בע"מ

גוף תאורה בעל נצילות גבוהה ומערכת אופטית ייחודית להספקים גבוהים.  מיועד להארת אולמות, מפעלים, מחסנים וחללים גדולים. בדגמים של 4ft, ניתן לקבל את גוף התאורה עם פיזור אור Batwing.