געש מוצרי תאורה בע"מ

גוף תאורה שקוע קרקע, בעל דרגת אטימות IP67.

מתאים להארת גינות, שטחים ציבוריים, שבילים, מבנים וכדומה. 


אפור מטלי